Mittetulundusühingust

MTÜ Valguskaabel on asutatud Laeva valla ja Puurmani valla poolt kohaliku internetiühenduse parendamise eesmärgil Mais 2011.

MTÜ Valguskaabel ehitas EAS-i projekti raames välja valguskaablivõrgu Kärkna-Kärevere-Laeva-Puurmani-Pikknurme lõigul.

Projekti eesmärgiks oli kiire lairiba internetiühenduste kättesaadavuse parandamine ja seeläbi piirkonna
konkurentsivõime tõstmine Tartumaal Tartu ja Laeva vallas ja Jõgevamaal Puurmani vallas, kuna piirkonnas uue
põlvkonna elektroonilise side võrgu infrastruktuuri puudumise tõttu ei olnud kiire lairibateenus lõppkasutajatele
kättesaadav.
Projekti eesmärk saavutati uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri rajamisega ja selle
abil üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamisega antud piirkonnas, tagades perspektiivis suurima
võimaliku kasusaajate arvu.
Käesoleva projekti raames rajati valguskaablitel põhinev tehnoloogiliselt sõltumatu elektroonilise side
baasvõrk koos vajalike rajatistega trassil:
Kärkna-Kärevere-Laeva-Puurmani-Pikknurme.